Skydd för visselblåsare

ANON::form > Blogg > E2EE (Slutpunkt-till-Slutpunkt Kryptering) > Skydd för visselblåsare
Whistleblowers protection

Viktigt! Från december 2021 gäller ny lagstiftning om stärkt skydd för visselblåsare i alla EU-länder vilken berör alla företag och myndigheter med minst 50 anställda, läs mer här…

Ett visselblåsar system behöver inte vara dyrt eller komplicerat. Också i större organisationer är det rätt ovanligt med anmälningar från visselblåsare, de flesta av de mindre organisationerna kommer sannolikt aldrig att få någon anmälan över huvud taget.

För de allra flesta räcker det alltså med en säker och trygg teknisk rapportkanal och en strategi hos ledningen hur oegentligheter skall hanteras.

Ärendehanteringssystem är säkert användbara för stora organisationer men tillför onödig och dyr komplexitet för de mindre organisationerna. De kräver också en mycket hög säkerhet då de är exponerade mot internet och ständigt riskerar inbrott och informationsstöld av ytterst känslig information. Och anmälare är skeptiska mot system där de tex måste skapa konto och logga in osv, särskilt om de vill vara anonyma.

ANON::form är en unik lösning där allt onödigt skalats bort så att det som återstår är en extremt säker och anonym teknisk rapportkanal samt en standard policy för visselblåsning som skapas automatiskt från dina kontinställningar. Enkel att bädda in i befintlig webbplats och enkel att använda för både anmälare och mottagare. Kostnadseffektivt, du betalar bara för det du verkligen behöver.

ANON::form passar alla typer av inrapportering av känslig information och är ett tryggt alternativ också för inhämtning av nyhetstips till dig som är journalist.

TIPS! I vårt baspaket ingår också ett säkert kontaktformulär, du får alltså två säkra kanaler för din viktigaste kommunikation från din webbplats. Det här är viktigt då allt som rör dina kundkontakter är högintressant av flera orsaker.

Läs mer om vårt förmånliga abonnemang!

Läs mer om våra säkra formulär…

Vi kan också hjälpa dig med att skapa en enkel strategi för hur anmälningar om oegentligheter i din organisation skall hanteras, i regel räcker det med 2-3 möten som vi tar digitalt. Ta kontakt för mer info.


Säker!
Viktig säkerhet; kryptering mellan ändpunkter (E2EE), säker överföring via SSL/TLS, uppfyller kraven enligt EU/GDPR, EU/Schrems II, CH/revFADP, UK/FCA, US/SOX, PCI-DSS, HIPAA samt NIST, data lagras krypterad i säkra servers, alla servers finns i EU och Schweiz.

Säker!
Anonymitet; inrapporteringen kan, genom systemets tekniska lösning och uppbyggnad, inte spåras till person eller använd dator om inte den som rapporterar själv väljer att uppge sina kontaktuppgifter.

Kraftfull!
Anpassningsbart; egen domän och formulärdesign kan användas, finns på många språk som också kan kopplas till olika domäner, har stöd för krypterad bilaga. Med våra WordPress och Drupal plugins är du igång på nolltid.

Kraftfull!
Flexibelt; fungerar lika bra för interna och externa kanaler och handläggare, samma formulär kan användas med alternativa val av handläggare tex arbetsgivare, fackombud och extern juristbyrå.
För full beskrivning av tjänsten, se Säkra webbformulär
Säkert formulär för visselblåsare

Vad du behöver veta om sk Visselblåsare

Visselblåsare har länge haft en negativ klang, men utgör en mycket viktig funktion i samhället. Eftersom det ofta är de som upptäcker allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen som tex misstankar om oegentligheter, korruption, trakasserier och brott.

Trots att många länder har lagstiftning som skall skydda visselblåsare är det många som tvekar att anmäla. I tex en undersökning från Transparency international svarade 35% av de tillfrågade EU-medborgarna att risken för repressalier är det största hindret för att rapportera om oegentligheter.

Problemet har nu förts upp på EU-nivå och från och med 2021 gäller nya EU-regler (2019/19378) som skall implementeras i alla medlemsländers lagstiftning.

EU har åtagit sig att ha ett välfungerande demokratiskt system som bygger på rättsstatsprincipen. Det omfattar ett långtgående skydd inom hela unionen för visselblåsare som är modiga nog att slå larm. Ingen ska behöva riskera sitt goda namn eller sitt jobb för att ha avslöjat överträdelser.

— Anna-Maja Henriksson, Finlands justitieminister

I korthet innebär de nya reglerna att offentlig verksamhet samt företag med fler än 50 anställda, kommuner med fler än 10 000 invånare samt organisationer som är känsliga för penningtvätt eller terrorfinansiering blir skyldiga att skapa säkra, ändamålsenliga och effektiva rapporteringskanaler som garanterar skyddet mot repressalier av visselblåsare.

Den som använder kanalerna skall våga lita på att sekretess och anonymitet upprätthålls genom hela processen.

ANON::form erbjuder en trygg teknisk lösning för att skapa interna och externa rapporteringskanaler som uppfyller alla lagstadgade krav och litet till.

Läs mer om vårt förmånliga abonnemang!

Ta kontakt för mer information…