Säkra formulär för webbplatser

ANON::form är en komplett och lättimplementerad lösning för säkra webbaserade e-formulär som uppfyller alla förekommande krav på inte bara säkerhet utan också anonymitet och (o)spårbarhet.

Säkra, anonymiserade och responsiva webbformulär. Uppfyller myndighetskraven för visselblåsning. WCAG 2.1 AA-kompatibel. Fungerar i datorn, plattan och mobilen.

Kraven på säker kommunikation med säkra formulär och lagring av känslig information ökar stadigt, inte minst från myndighetshåll genom införandet av GDPR och det nya skyddet av sk “visselblåsare“.

Något som ofta förbises men direkt berörs av de nya kraven är de formulär som används på webbplatser och hemsidor för att skapa kontakt eller samla in information och som använder e-post för transporten.

Använd alltid säkra formulär för

  • företagets kontaktformulär; kunskap om nya kunder och deras önskemål är viktig och eftertraktad affärsinformation
  • formulär för rapportering av oegentligheter; visselblåsare måste känna sig trygga och även ha möjlighet att vara anonyma och tom ospårbara om de föredrar detta
  • inrapportering av sjukfrånvaro; denna information är extra känslig och omfattas av krav på säker hantering
  • journalisters och onlinetidningars tipsformulär; de som lämnar tipsen måste känna sig trygga och ha möjligheten att vara anonyma och ospårbara för att inte riskera allvarliga repressalier
  • alla andra typer av formulär där känslig information kan förekomma..
ANON::forms tjänst är unik

Totalsträckskryptering (End-to-End Encryption, E2EE) finns redan i olika tillämpningar för e-formulär i specialiserade lösningar där formulärdata lagras direkt i formulärserverns databas.

ANON::forms tjänst riktar sig i stället till alla webbplatser som sänder formulärdata som e-post till mottagaren. Vilket fortfarande är den absolut mest använda lösningen idag.

ANON::forms tjänst tar hand om hela kedjan; formuläret hämtas från säkra specialbyggda servers, det ifyllda formulärets innehåll krypteras i besökarens webbläsare, sänds i en krypterad kanal via samma specialbyggda servers direkt till mottagarens e-postlåda utan att hoppa runt mellan olika förmedlande e-postservers, för att slutligen dekrypteras i mottagarens e-postklient.

Det finns också en lösning där det krypterade e-postmeddelandet fångas upp i mottagarens system och sparas i en databas i mottagarens intranet i stället för mottagarens e-postlåda. Läs mer här om hur du kan spara formulärdata till en databas i stället.

Hela processen sker anonymiserat utan att lämna några spår. ANON::form är en perfekt kostnadseffektiv visselblåsarkanal för de organisationer som inte har behov av eller lagstadgade krav på ett komplett ärendehanteringssystem. Vilket i praktiken gäller alla små och medelstora organisationer (SMF, < 250 anställda) som utgör 99% av all affärsverksamhet i EU . Du hittar mer info om detta under ”Lösningar” i menyn.

ANON::form är en säker tjänst skapad av säkerhetsproffs med många års erfarenheter:
Kryptering mellan ändpunkter (E2EE); formulärets innehåll krypteras redan i webbläsaren med PGP (RSA 4096 bit) innan det sänds och dekrypteras först i mottagarens säkra e-postklient.
Säker överföring (SSL/TLS); all trafik mellan webbläsaren, webbserver och andra transportpunkter går via den kortaste möjliga vägen och säkras via kryptering.
Uppfyller kraven för; EU/GDPR, EU/Schrems II, CH/revFADP, UK/FCA, US/SOX, PCI-DSS, HIPAA samt NIST och får betyget A+ från Qualsys SSL Labs samt ImmuniWeb. Alla certifikat är krypterade med SHA256/RSA 2048 bits/TLS 1.2 + 1.3.
Uppfyller tillgänglighetskraven enligt; EU/EN301549 samt W3C/WCAG2.1 AA.
Säker lagring (Zero Access); all formulärdata lagras krypterad med PGP i säkra servers, även om någon bryter sig in så kan de ändå inte läsa datat.
Anonymt; inget sparas i webbläsaren, i trafikloggar eller olika cache, all metadata utom det som absolut krävs för funktionen raderas.
Spamskydd; alla formulär har Captcha-skydd mot robotgenererad spam. Captcha funktionen är lokalt installerad och laddar inte ner något från externa källor som tex Google. Formulären stöder även hCaptcha, vilket ger bättre spamskydd men sämre anonymitet genom ökad spårbarhet.
Ingen online editering; alla formulär och tillhörande kod granskas noga och laddas upp manuellt av oss för att undvika skadlig kod och öppnande av bakdörrar osv.
Ingen PGP e-postklient? Vi hjälper dig med detta; allt från en gratis lösning där du bara tar emot formulärdata, till en säker fleranvändarlösning som komplement till din vanliga e-post.
Säkra (ISO 27001) och miljövänliga datacenter; alla servers finns i EU och Schweiz och berörs därför inte av tex CISA (Cybersecurity Information Sharing Act) eller FVEY (Five Eyes alliance).
Säkra kunder; våra säkra formulär och tillhörande tjänster säljs endast till verifierade företag och organisationer. Om illegal verksamhet upptäcks stängs tjänsten omedelbart för den kunden.
Säker leverantör; ANON::form är en tjänst från det åländska företaget Schuetten Consulting Ab Ltd med verksamhet sedan 2015. Externa konsulter används inte, all personal är säkerhetsprövad. Alla använda tjänsteleverantörer är utvalda för kvalitet och säkerhet.
Säkra e-formulär från ANON::form är anpassningsbara:
Publiceras under 6 olika domäner; secform.eu, secform.us, secform.se, secure.ax, turvaisa.fi samt whistleblower.help med SSL (https) som standard. Egen domän kan användas.
Omfattande språkstöd; vi lägger kontinuerligt till nya språkbibliotek som alltid ingår utan extra kostnad. Språk kan läggas till på begäran. Olika språk kan kopplas till olika domäner. I vissa abonnemang tillåter helt egna språkbibliotek.
Integreras lätt med den befintliga webbplatsen; använd egen design med egen logo och anpassad CSS, länka till formuläret eller bädda in det med en iFrame. Med vårt JavaScript-bibliotek och plugins är du igång på nolltid och bäddar enkelt in med kortkod.
Olika formulärtyper; färdiga kontakt- och visselblåsarformulär samt formulär för sjukanmälan finns som standard. Egna anpassade formulär kan byggas och anpassas enligt behov. Alla formulär är responsiva och fungerar perfekt i dator, pekplatta och mobil.
Har stöd för en upp till 10 Mb stor bilaga; laddas upp till formuläret och sänds som en krypterad bilaga till meddelandet.
ANON::form erbjuder en helhetslösning där vi anpassar och paketerar säker kommunikation för dina e-formulär och e-post enligt dina särskilda behov.
Rulla till toppen