Säkra formulär för webbplatser

ANON::form > Blogg > E2EE (Slutpunkt-till-Slutpunkt Kryptering) > Säkra formulär för webbplatser
Säkra formulär för webbplatser
Säkra formulär för webbplatser

Kraven på säker kommunikation med säkra formulär och lagring av känslig information ökar stadigt, inte minst från myndighetshåll genom införandet av GDPR och det nya skyddet av sk “visselblåsare“.

Något som ofta förbises men direkt berörs av de nya kraven är de formulär som används på webbplatser och hemsidor för att skapa kontakt eller samla in information och som använder e-post för transporten.

ANON::form är en komplett och lättimplementerad lösning för säkra elektroniska formulär som uppfyller alla förekommande krav på inte bara säkerhet utan också anonymitet och (o)spårbarhet.

Använd alltid säkra formulär för
  • företagets kontaktformulär; kunskap om nya kunder och deras önskemål är viktig och eftertraktad affärsinformation
  • formulär för rapportering av oegentligheter; visselblåsare måste känna sig trygga och även ha möjlighet att vara anonyma och tom ospårbara om de föredrar detta
  • journalisternas tipsformulär; de som lämnar tipsen måste känna sig trygga och ha möjligheten att vara anonyma och ospårbara för att inte riskera allvarliga repressalier
  • alla andra typer av formulär där känslig information kan förekomma..

Läs mer om vårt förmånliga abonnemang!


Säker!
Kryptering mellan ändpunkter (E2EE); formulärets innehåll krypteras redan i webbläsaren med PGP (RSA 4096 bit) innan det sänds och dekrypteras först i mottagarens säkra e-postklient.

Säker!
Säker överföring (SSL/TLS); all trafik mellan webbläsaren, webbserver och andra transportpunkter går via den kortaste möjliga vägen och säkras via kryptering.

Säker!
Uppfyller kraven för; EU/GDPR, EU/Schrems II, CH/revFADP, UK/FCA, US/SOX, PCI-DSS, HIPAA samt NIST och får betyget A+ från Qualsys SSL Labs samt ImmuniWeb. Alla certifikat är krypterade med SHA256/RSA 2048 bits/TLS 1.2 + 1.3.

Säker!
Säker lagring (Zero Access); all formulärdata lagras krypterad med PGP i säkra servers, även om någon bryter sig in så kan de ändå inte läsa datat.

Säker!
Anonymt; inget sparas i webbläsaren, i trafikloggar eller olika cache, all metadata utom det som absolut krävs för funktionen raderas.

Säker!
Spamskydd; alla formulär har Captcha-skydd mot robotgenererad spam. Captcha funktionen är lokalt installerad och laddar inte ner något från externa källor som tex Google.

Säker!
Ingen online editering; alla formulär och tillhörande kod granskas noga och laddas upp manuellt av oss för att undvika skadlig kod och öppnande av bakdörrar osv.

Säker!
Ingen PGP e-postklient? Vi hjälper dig med detta; allt från en gratis lösning där du bara tar emot formulärdata, till en säker fleranvändarlösning som komplement till din vanliga e-post.

Säker!
Säkra (ISO 27001) och miljövänliga datacenter; alla servers finns i EU och Schweiz och berörs därför inte av tex CISA (Cybersecurity Information Sharing Act) eller FVEY (Five Eyes alliance).

Säker!
Säkra kunder; våra säkra formulär och tillhörande tjänster säljs endast till verifierade företag och organisationer. Om illegal verksamhet upptäcks stängs tjänsten omedelbart för den kunden.

Säker!
Säker leverantör; ANON::form är en tjänst från det åländska företaget Schuetten Consulting Ab Ltd med verksamhet sedan 2015. Externa konsulter används inte, all personal är säkerhetsprövad. Alla använda tjänsteleverantörer är utvalda för kvalitet och säkerhet.

Säkra webbformulär från ANON::form är anpassningsbara:


Kraftfull!
Publiceras under fyra olika domäner; secure.ax, sec.contact, secform.se samt turvaisa.fi med SSL (https) som standard. Egen domän kan användas.

Kraftfull!
Finns på många språk; vi lägger kontinuerligt till nya språk som alltid ingår (se E2EE Form Basic paketet för aktuell lista). Andra språk kan läggas till på begäran. Olika språk kan kopplas till olika domäner.

Kraftfull!
Integreras lätt med den befintliga webbplatsen; använd egen design med egen logo och anpassad CSS, länka till formuläret eller bädda in det med en iFrame. Med vår WordPress plugin är du igång på nolltid.

Kraftfull!
Olika formulärtyper; kontakt- och visselblåsarformulär finns som standard. Egna anpassade formulär kan byggas och anpassas enligt behov. Alla formulär är responsiva och fungerar även i pekplattor och mobiler.

Kraftfull!
Har stöd för ett upp till 10 Mb stort dokument; laddas upp till formuläret och som sänds som en bilaga till meddelandet. Självklart krypteras även bilagan.

ANON::form erbjuder en helhetslösning där vi anpassar och paketerar säker kommunikation för dina formulär och e-post enligt dina särskilda behov.

Vi hjälper också till med förmånliga certifikat för din webbplats, registrering av domännamn samt administration av DNS.

Läs mer om vårt förmånliga abonnemang!

Ta kontakt för mer information!