Om ANON::form

Kraven på säker kommunikation med säkra formulär och lagring av känslig information ökar stadigt, inte minst från myndigheter genom införandet av GDPR och det nya skyddet för så kallade ”visselblåsare”.

Något som ofta förbises men direkt påverkas av de nya kraven är formulären som används på webbsidorna för att skapa kontakt eller samla in information, med e-post som transport.

En komplett, lättimplementerad och skalbar lösning för säkra elektroniska webbaserade formulär. Uppfyller alla krav på säkerhet, anonymitet och (o)spårbarhet.

ANON::form är en komplett, lättimplementerad och skalbar lösning för säkra webbaserade elektroniska formulär (e-formulär) som uppfyller alla befintliga krav på inte bara säkerhet utan även anonymitet och (o)spårbarhet.

Tjänsten ANON::form skapades av det åländska företaget Schuetten Consulting Ab Ltd under 2020 – 21 och knoppades av till ett eget företag, Anonform Ab, under hösten 2021.

”ANON::form”, ”SecForm” samt ”WhistleblowerHelp” är varumärken för Anonform Ab, våra kunder finns i hela världen.

Rulla till toppen