GDPR Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Läs mer om hur insamling och användning av data på vår webbplats följer GDPR.

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Läs mer om hur insamling och användning av data på vår webbplats följer GDPR.
Allmänt

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Cookies

Vi använder en särskild Cookie policy som du hittar här.

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är de fält som respektive formulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: Erik Schütten (personuppgiftsombud)
Telefon: +358 457 3424261
E-post: Ta kontakt!

Anonform Ab (personuppgiftsansvarig)
FO-nummer: 3236964-6
Sundsvägen 11699
AX-22530 Sund

Integritetspolicy för dig som köper våra konsulttjänster

Vilka personuppgifter sparar vi?

Om vi inleder en affärsmässig relation där vi erbjuder konsulttjänster till ert företag kommer vi att behöva spara vissa personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, titel/roll och avdelning (i egenskap av kontaktperson), ditt företag samt dess organisationsnummer, köpta konsulttjänster (köphistorik), ev feedback du lämnar efterhand om våra tjänster. Om det är relevant för vårt samarbete kan vi även komma att spara bilder, ljudupptagningar och videor.

Varför samlar vi in våra kunders personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter främst för att kunna kommunicera med dig som kund och hålla en god kundservice, för att kunna hantera dina köp av tjänster samt för att kunna uppfylla laga krav, såsom bokföring.

I marknadsföringssyfte vill vi även kunna informera om våra produkter och tjänster via exempelvis sms, e-post, nyhetsbrev, sociala medier, telefon eller brev. Du kan när som helst välja att sluta prenumerera på våra nyhetsbrev eller annan typ av marknadsföring.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår rutin är att radera allt så fort det inte längre är relevant för vår affärsrelation, även om du inte själv begärt det, såvida inte lag och myndigheter kräver att vi lagrar det en specifik tid.

Vi vill dock inte gärna avsluta vår relation med dig även om du för tillfället inte köper någon konsulttjänst av oss, om vi tror att vi kan komma att samarbeta igen framöver. Därför behåller vi gärna dig som kontaktperson och ditt företags köphistorik i vårt kundregister även efter ett avslutat konsultuppdrag, och raderar endast dina uppgifter om du ber oss eller om vi själva anser det irrelevant för framtiden att behålla dem.

Vissa personuppgifter kräver dock lagen att man sparar i en viss tid, t ex bokföringslagen.

Rulla till toppen