Vad är säkra webbformulär?

2 min read

I princip alla som har en webbplats (hemsida) har någon typ av formulär installerat, oftast då kontaktformulär och formulär för inloggning till webbplatsens CMS.

Visste du att formulär i din webbplats som sänds med e-post alltid sänds i klartext som ganska enkelt kan fångas upp och läsas under vägen? Skydda dig med E2EE.

Detta innebär att data sänds från webbläsaren till webbservern om sedan antingen lagrar datat i en databas eller sänder det vidare som ett e-postmeddelande.

Formulärdata sänds alltid som ren text från webbläsaren och kan ganska enkelt fångas upp under vägen till webbservern om man inte använder webbplatssäkerhet i form av tex https.

Om datat sparas i en databas så sparas det i klartext och kan läsas om någon bryter sig in. Om datat sänds vidare från webbservern som e-post kan denna enkelt snappas upp på vägen och läsas.

Säkra webbformulär skyddar mot allt det här.

ANON::form säkra webbformulär är uppbyggda med kryptering av formulärdatat hela vägen från webbläsaren till slutdestinationen, sk E2EE (End-2-End Encryption) teknik.

Formulärdatat krypteras alltså redan i webbläsaren innan det sänds till webbservern och antingen sparas krypterat i databasen eller sänds vidare som ett krypterat e-postmeddelande.

Också själva transportvägen krypteras med TLS (Transport Layer Security) mellan webbläsaren och webbservern och under e-post transporten.

Med ANON::forms lösning transporteras alltså formulärdatat krypterat redan i webbläsaren och sedan genom krypterade “tunnlar”.

ANON::form är också anonymiserat och följer kraven på ospårbarhet från tex lagen om visselblåsare (läs mer om det nya EU direktivet). Inget sparas i webbläsaren, externa länkar till resurser hos tex Google används inte, inget sparas i några loggar på webbservern och känslig metadata i e-postmeddelandet rensas bort.

ANON::form formulär körs alltid i ANON::forms egna webbservers i Finland eller Tyskland för bästa säkerhet men kan enkelt anpassas till befintlig webbplatsdesign och sedan länkas till eller bäddas in i befintlig webbplats.

Alla formulär är uppbyggda på mallar med RWD (Responsive Web Design), CSS, Js, språkbibliotek och bilder. De befintliga standardmallarna kan enkelt byggas ut till egna tom komplexa beställnings eller frågeformulär. Av säkerhetsskäl används inte några online-verktyg för att bygga formulären.

Rulla till toppen