Spamskydd med Captcha och hCaptcha

1 min read

Alla formulär behöver idag ett kompetent spamskydd mot bots och robots som automatiskt spårar upp och fyller i formulär med oönskat innehåll. Våra formulär skyddas av Captcha och hCaptcha.

Alla formulär behöver idag ett kompetent spamskydd mot bots och robots. Våra säkra och anonymiserade webbformulär skyddas av Captcha och hCaptcha.

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) är en säkerhetsåtgärd som kontrollerar att användaren kan ange ett manuellt svar. En CAPTCHA skyddar dig mot skräppost genom att du utför ett enkelt test som visar att du är en människa och inte en dator som försöker skicka oönskad information eller farlig kod till dig.

Vi använder två olika typer av Captcha som används beroende på vad som är mest prioriterat; ospårbarheten eller spamskyddet. Testa dem gärna i våra demo formulär.

Captcha (standard)

Vår Captcha standardlösning är en traditionell Captcha där en textsträng visas i en bild som också innehåller ”skräp” som gör den svårtydbar för bildläsningsmjukvara. Textsträngen uttolkas av besökaren och anges i ett textfält i formuläret, svaret utvärderas sedan av servern när formuläret sänds.

Fördelen med detta alternativ är att all programkod är lokalt installerad på samma servers som hanterar formulären. Inget hämtas alltså från någon 3-parts leverantör, som Google, som kan spåra och samla data om dig som besökare. Du är lika ”osynlig” som i formulärhanteringen.

Nackdelen är att hackerverktygen blir alltmer sofistikerade vilket innebär att lösningar med en textkod i otydlig bild har ett, i jämförelse med AI-baserade lösningar, svagt spamskydd.

OBS! Vår Captcha funktion uppfyller inte tillgänglighetskraven enligt EN301549 samt WCAG2.1 AA, välj hCaptcha i stället om detta är viktigt.

hCaptcha

Om ospårbarheten inte är i fokus rekommenderar vi i stället hCaptcha vilket är en liknande tjänst som Googles reCAPTCHA. Men som till skillnad mot Google m fl är fokuserad på integritet.

Till skillnad mot vår standard Captcha så använder hCaptcha tolkning av bilder i olika sammanhang som analyseras av deras AI-system.

Med hCaptcha får du alltså ett minst lika kompetent spamskydd som med tex Googles lösningar. Men utan insamling av data för användning till annat än själva lösningens funktionalitet.

Nackdelen är att en 3-part används där data samlas in utanför våra system, vilket innebär att ospårbarheten försämras.

Läs mer om hCaptcha . Här hittar du deras Integritetspolicy samt deras Användarvillkor

Vi erbjuder även personliga hCaptcha planer för våra kunders formulär mot en extra kostnad.

Men allt handlar inte bara om Captcha

Vi använder också annan funktionalitet än Captcha i formulären för att stoppa spam. Bästa skyddet är att använda flera olika lager som överlappar varandra. Inget spamskydd är dock 100% tätt, vi följer utvecklingen och gör vårt bästa för att minimera problemet.

Rulla till toppen