Skydd för visselblåsare

3 min read

Viktigt! Från december 2021 gäller ny lagstiftning om stärkt skydd för visselblåsare i alla EU-länder vilken berör alla arbetsgivare med minst 50 anställda.

Skydda din verksamhet, dina anställda eller din källa! Skapa en enkel, säker, anonymiserad och billig E2EE rapportkanal för visselblåsning eller känsliga tips.

Allt fler använder ANON::form som säker rapporteringskanal för visselblåsare…

Vad du behöver veta om Visselblåsare

Visselblåsare har länge haft en negativ klang, men utgör en mycket viktig funktion i samhället. Eftersom det ofta är de som upptäcker allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen som tex misstankar om oegentligheter, korruption, trakasserier och brott.

Trots att många länder har lagstiftning som skall skydda visselblåsare är det många som tvekar att anmäla. I tex en undersökning från Transparency international svarade 35% av de tillfrågade EU-medborgarna att risken för repressalier är det största hindret för att rapportera om oegentligheter.

Problemet har nu förts upp på EU-nivå och från och med 2021 gäller nya EU-regler (2019/19378) som skall implementeras i alla medlemsländers lagstiftning.

I korthet innebär de nya reglerna att offentlig verksamhet samt företag med fler än 50 anställda, kommuner med fler än 10 000 invånare samt organisationer som är känsliga för penningtvätt eller terrorfinansiering blir skyldiga att skapa säkra, ändamålsenliga och effektiva rapporteringskanaler som garanterar skyddet mot repressalier av visselblåsare.

Den som använder kanalerna skall våga lita på att sekretess och anonymitet upprätthålls genom hela processen.

EU har åtagit sig att ha ett välfungerande demokratiskt system som bygger på rättsstatsprincipen. Det omfattar ett långtgående skydd inom hela unionen för visselblåsare som är modiga nog att slå larm. Ingen ska behöva riskera sitt goda namn eller sitt jobb för att ha avslöjat överträdelser.

Anna-Maja Henriksson, Finlands justitieminister

Ett visselblåsar system behöver inte vara dyrt eller komplicerat.

Också i större organisationer är det rätt ovanligt med anmälningar från visselblåsare, de flesta av de mindre organisationerna kommer sannolikt aldrig att få någon anmälan över huvud taget.

För de allra flesta räcker det alltså med en säker och trygg teknisk rapportkanal och en strategi hos ledningen hur oegentligheter skall hanteras.

Ärendehanteringssystem är säkert användbara för stora organisationer men tillför onödig och dyr komplexitet för de mindre organisationerna.

De kräver också en mycket hög säkerhet då de är exponerade mot internet och ständigt riskerar inbrott och informationsstöld av ytterst känslig information.

Och anmälare är skeptiska mot system där de tex måste skapa konto och logga in osv, särskilt om de vill vara anonyma.

ANON::form erbjuder en trygg teknisk lösning för att skapa interna och externa rapporteringskanaler som uppfyller alla lagstadgade krav. Och litet till.

ANON::form är en unik lösning där allt onödigt skalats bort så att det som återstår är en extremt säker och anonym teknisk rapportkanal samt en standard policy för visselblåsning som skapas automatiskt från dina kontinställningar.

Enkel att bädda in i befintlig webbplats och enkel att använda för både anmälare och mottagare. Kostnadseffektivt, du betalar bara för det du verkligen behöver.

ANON::form passar alla typer av inrapportering av känslig information och är ett tryggt alternativ också för inhämtning av nyhetstips till dig som är journalist.

Använd vår tjänst för att skapa en säker rapporteringskanal för visselblåsare.

Vi kan också hjälpa dig med att skapa en enkel strategi för hur anmälningar om oegentligheter i din organisation skall hanteras, i regel räcker det med 2-3 möten som vi tar digitalt. Ta kontakt för mer info.

Rulla till toppen